İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı
Haber
22 Ocak 2020 - Çarşamba 11:38
 
İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı
Nevşehir İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı.
SİYASET Haberi
İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı.

 

Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar şu şekilde;

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Eskili Mahallesi 384 ada 1 parsel, Reşitbey Mahallesi 278 ada 12 parsel, Camiatik Mahallesi 117 ada 7 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar ile imar planında okul alanı olarak ayrılan mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait 2000 Evler Mahallesi 1157 ada 247, 248, 288 parsel, Emek Mahallesi 70 ada, 561, 562, 792, 793 ve 794 numaralı parselde kayıtlı hisselerin 5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi gereğince Nevşehir Belediye Başkanlığı ile karşılıklı trampa yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilmesi talebi, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 06.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Karasenir Köyü 576 parselde kayıtlı 261 m2 yüzölçüme sahip kargir dükkân ve garaj vasfındaki 2 katlı olan taşınmazın, alt katında bulunan 30 m2 lik garajı cenaze aracı, itfaiye aracı ve traktörü korumak amacıyla garaj olarak kullanmak üzere Karasenir Köyü Muhtarlığı adına 25 yıllığına, 5302 sayılı kanunun 10.  maddesinin f bendi gereğince tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 06.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan iş makinesi, araç ve makine ekipmanlarının, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere kiraya verilebilmesi için İdaresince hazırlanan 2020 Yılı Makine Kira Yönetmeliğinin, 5302 sayılı kanunun 7. maddesinin c bendi gereğince onaylanmasına. Ayrıca, 2020 yılı için, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanlarının asli görevleri dışında uygun zamanlarda, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere, 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 2019 yılı için 22,58 Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Avanos İlçesi Topaklı Köyü ile Hacıbektaş İlçesi Kayaaltı Köyü arasındaki 4 km yolun İl Özel idaresi tarafından reklaj ve iyileştirme yapılmasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine, Acıgöl, Doğala ve Çakıllı ile Derinkuyu İlçesi arasında ulaşımı sağlayan grup köy yolu güzergâhının İl Özel İdaresi bütçe imkânları göz önünde bulundurularak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesi oluştuktan sonra yeniden değerlendirilmesine. İl Genel Meclisinin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Abuşağı Köyü 192 ada 49 numaralı parsele ait şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan “kısmi olan 15 mt’lik yolun 7 mt’ye düşürülmesi” amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 08.01.2020 tarihli oturumunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine, Hacıbektaş İlçesi Hasanlar Köyü ile Kozaklı İlçesi Kalecik Köyü arasında bulunan 5 km yolun İl Özel İdaresi bütçe imkânları göz önünde bulundurularak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesi oluştuktan sonra yeniden değerlendirilmesine. İl Genel Meclisinin 08.01.2020 tarihli oturumunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine, Avanos İlçesi Ayhanlar Köyü ile Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köyü arasında bulunan stabilize yolun İl Özel İdaresi tarafından reklaj ve iyileştirme yapılmasına. İl Genel Meclisinin 08.01.2020 tarihli oturumunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine, Hacıbektaş İlçesi Aşağıbarak Köyünü Avanos İlçesine bağlayan yolun Büyükkışla köyüne kadar olan kısmının İl Özel İdaresi tarafından bakım ve onarımının yapılmasına. İl Genel Meclisinin 08.01.2020 tarihli oturumunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.    

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin fazla geleceği anlaşıldığından fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine aktarılmasına. İl Genel Meclisinin 09.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Sayıştay Denetçileri tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi 2018 Mali Yılı Denetim Raporunun 5302 sayılı kanunun 38. Maddesi hükmü gereğince, İl Genel Meclisinin 09.01.2020 tarihli oturumunda meclisin bilgisine sunuldu.

 

İl Özel İdaresi genel iş yürütümüne ilişkin Mülkiye Müfettişi Bünyamin KUŞ tarafından hazırlanan 17.09.2019 tarih ve 102/34 sayılı teftiş raporunun 5302 sayılı kanunun 38. Maddesi hükmü gereğince, İl Genel Meclisinin 09.01.2020 tarihli oturumunda meclisin bilgisine sunuldu.

 

Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Sofular Köyü 223 ada 16 ve 17 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan Akaryakıt Turizm Ticaret Alanı amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 09.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Nevşehir İli Avanos İlçesi Sarılar Köyü 2525 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Tesisi Alanında yapılan trafo alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 09.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Karacaören Köyü 120 ada 29 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Teknik Altyapı alanının Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması ve kat artışı yapılması” amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 09.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Nevşehir İli Merkez İlçe Boğaz Köyü 110 ada 246 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “İmalathane Tesisi Alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 09.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü 110 ada 246 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “İmalathane Tesisi Alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 10.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereği, Merkez İlçe ve her İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Heyet Üyeliğinde görev alacak hayırsever vatandaşın aşağıda gösterilen şekilde seçilmesine. İl Genel Meclisinin 10.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği, Denetim Komisyonuna Mevlüt ÇAKIR, Mehmet Fatih TEKEÇ, Turan BALAK, Haydar ÇİFTCİ ve Enver TÜRKMEN’ in seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 10.01.2020 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 2020 yılı çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak 2 adet memur üyenin 10 gün süreli günlük 115,00- TL ücret ile görevli olarak çalıştırılmalarına, İl Genel Meclisinin 10.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İl, genel, meclisinin, Ocak, ayı, kararları, açıklandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı